How much equity do I need to stay in Curaçao for a longer period of time? 

Voor een Verklaring van Rechtswege op basis van voldoende vermogen zijn er twee soorten voldoende vermogen te onderscheiden als je de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit hebt.

  1. Je ontvangt per maand 1500 ANG via een werkgever, uitkeringsinstantie of beleggingen.
  2. Je beschikt over 18.000 ANG saldo op een eigen bankrekening.

Indien je onder de eerste categorie valt heb je een verklaring van de betalende instantie nodig dat je doorbetaald krijgt tijdens je verblijf op Curaçao. Bij de tweede categorie moet je alsnog voor een aantal maanden kunnen aantonen dat je over voldoende vermogen beschikt.

Kom je met meerdere gezinsleden dan worden de volgende normbedragen gehanteerd:

Voor echtgeno(o)t(e) ten minste 1900 ANG per maand. Bij toelating van kinderen dienen de volgende normbedragen daarenboven aangetoond te worden:

Leeftijd   0 t/m 5 jaar 300 ANG per kind

Leeftijd 6 t/m 11 jaar 450 ANG per kind            

Leeftijd 12 jaar en ouder 650 ANG per kind

Apply for a permit

Register at CuraBon to apply for your permit, what nationality do you have?

Dutch and American license for Curacao

NL or USA

Nationality →

Permit for Curacao

Another

Nationality →

Scan the code