Do I need a return ticket if my Legal Declaration has been requested? 

Zolang jouw Verklaring van Rechtswege nog niet is toegekend heb je altijd een retour ticket nodig. Immers, er is nog niet besloten of jij wordt toegelaten op basis van de aanvraag. Het is dus handig om na indiening aanvraag een retour ticket te kopen met een flexibele einddatum zodat je het ticket kunt verschuiven voor een later moment als je eens het eiland wilt verlaten.

Apply for a permit

Register at CuraBon to apply for your permit, what nationality do you have?

Dutch and American license for Curacao

NL or USA

Nationality →

Permit for Curacao

Another

Nationality →

Scan the code