Can I apply for a Declaration of Jurisdiction together with my minor child, but the other parent is not emigrating? 

Ja dit is mogelijk als de ouder die niet mee emigreert een verklaring tekent dat hij of zij hiervan op de hoogte is en er achterstaat. Dit noemen we een verklaring van geen bezwaar en is alleen nodig bij minderjarige kinderen.

Apply for a permit

Register at CuraBon to apply for your permit, what nationality do you have?

Dutch and American license for Curacao

NL or USA

Nationality →

Permit for Curacao

Another

Nationality →

Scan the code