I have a Legal Declaration and am moving to another country for a certain period, can I then live in Curaçao again?

De toelating en dus de Verklaring van Rechtswege eindigt:

  1. door het vervallen van de reden waarom de VRW is toegekend.
  2. voor degene die van rechtswege is toegelaten, door een onafgebroken verblijf van langer dan drie jaar in het buitenland verblijft, tenzij de persoon in het buitenland verblijft voor studiedoeleinden of voor geneeskundige behandeling.
  3. wanneer de meerderjarige Nederlander of Amerikaan, van rechtswege is toegelaten, niet langer beschikt over huisvesting en voldoende middelen van bestaan.
  4. ten aanzien van de minderjarige Nederlander waarvan één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent niet langer aan de voorwaarden van de verleende Verklaring van Rechtswege voldoet.

Ga je een tijdje verblijven in een ander land? Dan mag je binnen drie jaar weer terugkeren en is je Verklaring van Rechtswege nog geldig. Let op, schrijf je jezelf uit en verhuis je naar een ander landt, dan vervalt je Verklaring van Rechtswege.

Apply for a permit

Register at CuraBon to apply for your permit, what nationality do you have?

Dutch and American license for Curacao

NL or USA

Nationality →

Permit for Curacao

Another

Nationality →

Scan the code