Ik heb een Verklaring van Rechtswege en ga verhuizen voor een bepaalde periode naar een ander land, kan ik daarna weer op Curaçao wonen?

De toelating en dus de Verklaring van Rechtswege eindigt:

  1. door het vervallen van de reden waarom de VRW is toegekend.
  2. voor degene die van rechtswege is toegelaten, door een onafgebroken verblijf van langer dan drie jaar in het buitenland verblijft, tenzij de persoon in het buitenland verblijft voor studiedoeleinden of voor geneeskundige behandeling.
  3. wanneer de meerderjarige Nederlander of Amerikaan, van rechtswege is toegelaten, niet langer beschikt over huisvesting en voldoende middelen van bestaan.
  4. ten aanzien van de minderjarige Nederlander waarvan één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent niet langer aan de voorwaarden van de verleende Verklaring van Rechtswege voldoet.

Ga je een tijdje verblijven in een ander land? Dan mag je binnen drie jaar weer terugkeren en is je Verklaring van Rechtswege nog geldig. Let op, schrijf je jezelf uit en verhuis je naar een ander landt, dan vervalt je Verklaring van Rechtswege.

Vergunning aanvragen

Meld je aan bij CuraBon om jouw vergunning aan te vragen, welke nationaliteit heb jij?

Nederlandse en Amerikaanse vergunning voor Curacao

NL of USA

Nationaliteit →

Vergunning voor Curacao

Een andere

Nationaliteit →

Scan de code