Veelgestelde vragen

CuraBon Ltd. | Vergunning voor Curaçao

Wat is het verschil tussen verklaring van rechtswege en vergunning?

Op Curaçao bestaan er twee belangrijke juridische termen met betrekking tot het verblijf en de vestiging van buitenlanders: “verklaring van rechtswege” en “vergunning.” Hoewel ze beide gerelateerd zijn aan het legaal verblijven op het eiland, zijn er essentiële verschillen tussen beide.

  1. Verklaring van rechtswege: Een “verklaring van rechtswege” is een toestemming voor buitenlanders die afkomstig zijn uit een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden (bijvoorbeeld Nederland, Aruba, Sint Maarten, of Bonaire) of uit Amerika. Met deze verklaring kunnen deze inwoners van het Koninkrijk en Amerika zich vrijelijk vestigen en werken op Curaçao zonder de noodzaak van een aparte vergunning.
  2. Vergunning: Een “vergunning” daarentegen heeft betrekking op buitenlanders die afkomstig zijn uit landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de overzeese gebieden. Voor hen is een formele verblijfs- of werkvergunning vereist om zich legaal op Curaçao te vestigen en te werken.

In het kort, het verschil tussen een “verklaring van rechtswege” en een “vergunning” ligt in de herkomst (Nationaliteit) van de persoon.

Hoe krijgt ik een stempel van de vergunning in mijn paspoort?

Zodra je verklaring van rechtswege of vergunning is goedgekeurd, moet je een bezoek brengen aan de Toelatingscommissie om de stempel in je paspoort te krijgen. 

Zij zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de vergunningstempel in je paspoort. Je kunt hiervoor online een afspraak maken. Neem naar de afspraak alle documenten (origineel) mee die gebruikt zijn om je vergunning aan te vragen, hier kan om gevraagd worden.

Kan ik met de vergunning mijzelf inschrijven als inwoner van Curaçao?

Ja, met een geldige verblijfsvergunning op Curaçao kun je jezelf inschrijven als inwoner van Curaçao. Nadat je vergunning is goedgekeurd en je de stempel van de vergunning in je paspoort hebt gekregen, kun je vervolgens naar Kranshi te gaan om jezelf als inwoner in te schrijven.

Op Curaçao wordt de inschrijving van inwoners beheerd door de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Kranshi). Om jezelf officieel in te schrijven als inwoner, ga je langs Kranchi en breng de volgende documenten mee:

  1. Geldig paspoort: Neem je paspoort mee waarin de vergunningstempel staat.

  2. Bewijs van woonadres: Zorg ervoor dat je een geldig bewijs van je woonadres op Curaçao hebt, zoals een huurcontract of een bewijs van eigendom van onroerend goed.

  3. Goedkeuring verblijfsvergunning & overige documenten: De mail met de uitslag van de Toelatingscommissie, uitschrijving van land van herkomst zijn overige documenten die je bij je dient te hebben. 

Na het indienen van alle vereiste documenten en het voltooien van het inschrijvingsproces, ontvang je een bewijs van inschrijving als inwoner van Curaçao.

Dit bewijs kan van groot belang zijn voor verschillende administratieve doeleinden, zoals het openen van een bankrekening en andere diensten die aan inwoners van Curaçao worden aangeboden.

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

De geldigheidsduur van een vergunning op Curaçao kan variëren, afhankelijk van het type vergunning dat je hebt verkregen en de specifieke voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden. Over het algemeen zijn er twee soorten vergunningen op Curaçao: verblijfsvergunningen en werkvergunningen.

  1. Verblijfsvergunning: Een verblijfsvergunning is bedoeld voor mensen die zich willen vestigen op Curaçao voor langere perioden. De geldigheidsduur van een verblijfsvergunning kan variëren, maar deze wordt vaak verstrekt voor een periode van één jaar of meer, afhankelijk van de reden voor je verblijf (bijvoorbeeld gezinshereniging, pensionering, studie, enz.). Na de geldigheidsduur van de vergunning kan deze vaak worden verlengd als je nog steeds aan de vereisten voldoet.

  2. Werkvergunning: Een werkvergunning is bedoeld voor mensen die in loondienst willen werken op Curaçao. Werkvergunningen worden vaak verstrekt voor de duur van het arbeidscontract of voor een bepaalde periode die overeenkomt met de geldigheidsduur van het arbeidscontract. Als je arbeidscontract wordt verlengd, moet je mogelijk ook je werkvergunning verlengen.

Het is essentieel om te begrijpen dat vergunningen op Curaçao een geldigheidsduur hebben en dat je verantwoordelijk bent voor het tijdig verlengen van je vergunning als je langer wilt blijven. Het niet naleven van de geldigheidsduur kan leiden tot problemen met de immigratiedienst en kan je verblijf op Curaçao in gevaar brengen.

De exacte geldigheidsduur is afhankelijk van jouw specifieke vergunningstype.

Kan ik een aanvraag doen met kinderen als het niet mijn eigen kinderen zijn?

Het is mogelijk om een aanvraag voor een vergunning te doen, zelfs als de kinderen niet jouw eigen kinderen zijn. Op Curaçao kunnen mensen in sommige gevallen vergunningen aanvragen voor niet-biologische kinderen, zoals stiefkinderen of pleegkinderen. Het proces en de voorwaarden kunnen echter verschillen, afhankelijk van het type vergunning en de relatie met de kinderen.

Juridische status: Zorg ervoor dat je een geldige juridische status hebt als ouder of voogd van de kinderen voordat je een vergunning aanvraagt. Dit kan betekenen dat je een officiële voogdijbeslissing, een adoptiecertificaat of andere relevante juridische documenten moet kunnen overleggen.

Kan ik als ik gescheiden ben met mijn kinderen emigreren?

Als je gescheiden bent en je wilt samen met je kinderen emigreren, zijn er enkele belangrijke juridische en praktische overwegingen waarmee je rekening moet houden. Het vermogen om samen met je kinderen te emigreren kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de wettelijke voogdijregeling, de toestemming van de andere ouder, en de wetten en regels van het land waar je naartoe wilt emigreren.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

  1. Wettelijke voogdij: Als je de volledige wettelijke voogdij hebt over je kinderen, heb je waarschijnlijk het recht om met hen te emigreren zonder de toestemming van de andere ouder, tenzij dit expliciet is beperkt in een gerechtelijke uitspraak. In sommige gevallen kan de voogdij worden gedeeld of kan er een specifieke voogdijregeling zijn vastgesteld, dus het is essentieel om te weten wat de juridische voogdijregeling in jouw situatie is.

  2. Toestemming van de andere ouder: Als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft en de voogdij niet volledig aan jou is toegewezen, kan de wet in sommige jurisdicties vereisen dat je toestemming krijgt van de andere ouder om met de kinderen te emigreren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een formele toestemmingsovereenkomst te verkrijgen, vooral als het land van bestemming een dergelijke overeenkomst vereist voor de immigratie van minderjarigen.

  3. Rechterlijke goedkeuring: Als er geschillen zijn over de emigratie van de kinderen en er geen overeenstemming kan worden bereikt met de andere ouder, kan het nodig zijn om de zaak voor de rechtbank te brengen. Een rechter kan dan beslissen of de emigratie in het belang van de kinderen is en welke maatregelen er moeten worden genomen.

Meld je aan, welke nationaliteit heb jij?

Nederlandse en Amerikaanse vergunning voor Curacao

NL of USA

Nationaliteit →

Vergunning voor Curacao

Een andere

Nationaliteit →

Vergunning aanvragen

Meld je aan bij CuraBon om jouw vergunning aan te vragen, welke nationaliteit heb jij?

Nederlandse en Amerikaanse vergunning voor Curacao

NL of USA

Nationaliteit →

Vergunning voor Curacao

Een andere

Nationaliteit →

Scan de code