Do I need health insurance when applying for my Declaration of Law?

Nee, bij het aanvragen van de verklaring van rechtswege hoef je geen papieren van een zorgverzekering te overleggen en dus te hebben. Wel is het zo dat wanneer je naar Curaçao komt op basis van een verleende verklaring van rechtswege, je een zorgverzekeringsbewijs moet kunnen overleggen.

Op het moment dat je op Curaçao wilt komen wonen en je uitschreven bent in het land van herkomst, dan kun je je aanmelden bij de SVB. Dit is de Sociale Verzekerings Bank waar je jouw zorgverzekering kunt afsluiten. Dit is niet verplicht maar dan heb je wel de verplichting om je elders te verzekeren met een dekking op Curaçao.

Apply for a permit

Register at CuraBon to apply for your permit, what nationality do you have?

Dutch and American license for Curacao

NL or USA

Nationality →

Permit for Curacao

Another

Nationality →

Scan the code